Sdružení MEZA
Úvod a aktuality
Rubriky
MENU
Přihlášení uživatelů
Anketa
Setkáváte se během vánočního období s vyšším výskytem vloupání/krádeží?


Celkem hlasovalo: 7556

Historie a cíle sdružení

Historie
Sdružení právnických osob bylo založeno 6.3.2001 pod názvem Výrobci mechanických zabezpečovacích systémů. Zakládajícími firmami byly FAB, a.s., ROSTEX VYŠKOV s.r.o. a TOKOZ a.s. Později se ke sdružení přidala firma HOBES, spol. s.r.o. Hlavním předmětem činnosti bylo podporovat zvyšování bezpečnosti v České republice se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality a standardizaci mechanických zabezpečovacích systémů. Funkci předsedy vykonával Ing. Vladimír Bajer (FAB a.s.).
 
V roce 2007 se stávající členové dohodli na změně stanov a názvu sdružení. Přidaly se firmy TKZ Polná, spol. s.r.o. a BERA s.r.o. Vznikl nový název Česká asociace zámků a stavebního kování. Asociace je národním (českým) dobrovolným zájmovým sdružením výrobců zámků a stavebního kování. Novým předsedou na funkční období dvou let byl zvolen Ing. Vladimír Chládek z firmy TOKOZ a.s.
 
V roce 2011 došlo k fúzi firmy BERA s firmou ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. a současný výčet členů sdružení se tím zúžil na firmy TOKOZ a.s., ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., TKZ Polná, s.r.o., HOBES, spol. s.r.o. a firmu ASSA ABLOY. Ing. Vladimír Chládek po opětovném zvolení stále setrvává ve funkci předsedy sdružení asociace.
 
Hlavní cíle a předměty činnosti sdružení
Vytvářet možnosti pro setkávání kolegů v oboru, diskutovat zájmy, problémy, možnosti spolupráce v oblastech:
 • Spolupráce s pojišťovnami
 • Tvorba oborových norem
 • Spolupráce se státními institucemi
 • Výstavy a veletrhy
 • Marketingové průzkumy
 • Exportní aktivity
 • Ochrana před nekalými dovozy plagiátů, před narušiteli autorských práv
 • Spolupráce s jinými zájmovými sdruženími
Reprezentovat zájmy členů na národní i mezinárodní úrovni – např. prostřednictvím členství sdružení v Evropské federaci asociací výrobců zámků a stavebního kování ARGE (Building Hardware Manufacturers)
Podporovat zvyšování bezpečnosti v ČR se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality a standardizaci mechanických zabezpečovacích systémů
Shromažďovat a vyhodnocovat relevantní informace o mezinárodním obchodu
 
Orgány sdružení jsou:
1)      členská schůze
2)      předseda
3)      sekretář
 
Asociace spolupracuje s Cechem mechanických zámkových systémů, Asociací technických zabezpečovacích služeb Grémium Alarm (AGA) a Hospodářskou komorou.
 
Jak se stát novým členem asociace?
 
Další člen může přistoupit ke sdružení tak, že zašle sdružení na adresu sídla sdružení žádost o přistoupení do sdružení. Žádost o přistoupení do sdružení následně projednává členská schůze. Členství nového člena ve sdružení vzniká splněním následujících podmínek:
 • členská schůze rozhodne jednohlasně o přijetí nového člena sdružení
 • nový člen sdružení prohlásí, že přistupuje ke stanovám sdružení
 • nový člen sdružení zaplatí sdružení vstupní poplatek ve výši 15.000,-- Kč
 
Přijetí zahraničního člena (tj. člen se sídlem mimo Českou republiku) za člena sdružení je možné jen se souhlasem všech stávajících členů sdružení.

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování – MEZA
 

Copyright (c) 2008 MEZA | Created by IT Outsourcing | Administrace | Vstup do pošty | Powered by: phpRS