Sdružení MEZA
Úvod a aktuality
Rubriky
MENU
Přihlášení uživatelů
Anketa
Setkáváte se během vánočního období s vyšším výskytem vloupání/krádeží?


Celkem hlasovalo: 7239

HOBES s.r.o. Horní Benešov

hobes_logo   

Firma HOBES, spol. s r.o. je největším výrobcem zadlabacích zámků v České republice.Výrobní program firmy HOBES, spol. s r.o. tvoří:

  • zadlabací zámky do dveří: obyčejné, dozické, vložkové, bezpečnostní, přídavné
    a protipožární
  • protiplechy
  • okenní a balkónové válečkové uzávěry
  • cylindrické vložky a klíče
  • střižné nástroje
  • a nově i lisované díly pro autoprůmysl

Naše firma navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabacích zámků ještě pod jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r.o. se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy.

V současnosti naše firma zaměstnává 200 zaměstnanců. Celkový obrat za rok 2007 dosáhl výše cca 200 mil. Kč, z něhož více než 28 % představoval vývoz (především do Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska a Německa) .
Stabilitu zahraničního obchodu zabezpečuje i dceřinná společnost v Polsku. Úspěšná výrobní kooperace probíhá také se zahraničními firmami.
Základní jmění společnosti je 1 000 000,- Kč.
Výrobní plocha společnosti je cca 3 155 m2, skladová plocha: krytá 810 m2 + volná plocha 400 m2.

Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. O vysoké kvalitě našich výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2002, ISO 14001, ISO TS 16 949. Výsledkem jsou různá ocenění jakým je např. CZECH MADE. Rozšiřováním výrobního sortimentu, přípravou nových výrobků a aktivním zapojením marketingu chceme vyjít vstříc rostoucímu zájmu po výrobcích naší firmy a zvýšit úroveň poskytovaných služeb.

Vedle kvalitních výrobků usilujeme také o dosažení spolehlivosti a pružnosti dodávek. Větší operativnosti dosahujeme distribucí výrobků vlastními vozy.

Stavíme na odbornosti a kvalifikaci našich zaměstnanců. Vlastní vývojové a konstrukční pracoviště je dobrým předpokladem pro průběžnou inovaci výrobků a umožňuje nám pružně reagovat na potřeby trhu.

HOBES, spol. s r.o.
K luhům 151,
793 12 Horní Benešov, ČR
Tel.: 554 748 320
Fax: 554 748 327
E-mail: hobes@hobes.cz       http://www.hobes.cz
IČO: 45195277
DIČ/VAT: CZ45195277

HOBES - POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ksiažeca 18
40 - 725 Katowice
Tel./Fax: +48-32-3502630

 hobes_firma


Copyright (c) 2008 MEZA | Created by IT Outsourcing | Administrace | Vstup do pošty | Powered by: phpRS